Ulur Tangan Salurkan 170 Juta ZIS & Wakaf Periode Mei – September 2023

BEKASI (ulurtangan.com)- Alhamdulillah atas kepercayaan kaum Muslimin, Muhsinin, Orang-orang baik dan para Dermawan yang telah mempercayakan Yayasan Indonesia Uluran Tangan dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakafnya melalui program-program yang digagas untuk membantu kaum muslimin yang sangat membutuhkan.

Pada periode Mei – September 2023, Ulurtangan.com telah menyalurkan sebesar Rp. 170.776.651,- dari semua program yang telah tertunaikan yakni sebagai berikut :

 1. Penyaluran Program Sedekah Jumat 6.903.930,-
 2. Penyaluran Program Wakaf Al Quran Rp 11.450.000,-
 3. Penyaluran dana Wakaf Air Rp 424.156,-
 4. Penyaluran Program Layanan Ambulan Rp 1.800.000,-
 5. Penyaluran dana Sedekah Shubuh Rp 284.725,-
 6. Penyaluran santunan Yatim Rp 4.427.000,-
 7. Penyaluran Beasiswa Pendidikan Rp 100.000,-
 8. Penyaluran Infaq Umum Rp 7.190.068,-
 9. Penyaluran Dana Tunjangan Pegawai sebesar Rp 22.000.000,-
 10. Penyaluran Dana Alya Balita Tanpa Anus sebesar Rp 579.250,-
 11. Penyaluran Dana Wakaf Pipanisasi Air di Garut 21.345.000, –
 12. Penyaluran Dana Yatim Piatu Yusuf Rp 14.276.150,-
 13. Penyaluran Dana Rumah Yatim Bu Turyati sebesar Rp 3.183.693,-
 14. Penyaluran Dana kontrol Pengobatan Ilham Nurohman Rp 700.000,-
 15. Penyaluran Dana Qurban 1444 H sebesar Rp 45.570.787,-
 16. Penyaluran Dana Wakaf Sumur Mushalla Attaubah Sragen sebesar Rp 14.720.762,-
 17. Penyaluran Dana Yatim Aditya Kurniawan senilai Rp 8.880.970,-
 18. Penyaluran Dana Bayi Naura senilai Rp 6.940.160,-

Kepada kaum muslimin, dan Muhsinin serta para donatur yang telah turut mensupport program-program Ulurtangan semoga menjadi amal kebaikan kelak di akherat dan menjadi wasilah dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala hajatnya, amiin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *